Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) : Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid