Statenpassage

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) : Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Taverne, Tweede Kamerlid