Memorie van toelichting
Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies Inspectie ISW
Bijlage
Advies SVB
Bijlage
Advies UWV
Bijlage
Advies Raad voor de Rechtspraak
Bijlage
Uitvoeringstoets VNG