Memorie van toelichting
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies OM
Bijlage
Advies Politie
Bijlage
Advies Raad voor de Rechtspraak
Bijlage
Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Bijlage
Advies NOVA
Bijlage
Advies NVvR