Bijlage : Kabinetsreactie op het rapport “Verbinding Verbroken?” van de Onderzoekscommissie Privatisering en Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste Kamer en het rapport “Publieke Zaken in de marktsamenleving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Jaarverslag

34725-XVIII-1 Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2016

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

34550-XVIII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Jaarverslag

34475-XVIII-1 Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2015

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Memorie van toelichting

34300-XVIII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Jaarverslag

34200-XVIII-1 Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2014

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst