Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34035-18 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34035-17 Nader verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34035-12 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34035-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34035-3 Memorie van toelichting

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

34035-2 Voorstel van wet

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

34035-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering Planning van werkzaamheden wetsvoorstel Studievoorschot

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

wetsvoorstel Studievoorschot (briefing start aansluitend aan de stemmingen)

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

wetsvoorstel Studievoorschot

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 15:00

Wet studievoorschot hoger onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 10:00

Nader verslag inzake wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 16:00

EXTRA procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035) (Eerste Termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:20

Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45
Naar boven