Statenpassage

Amendement : Nader gewijzigd amendement van het lid Klaver c.s. ter vervanging van nr. 26, dat regelt dat de termijn van 6 maanden waarbinnen de waardeoverdracht van het pensioen kan plaatsvinden, vervalt

Download

Indieners