Motie (gewijzigd/nader)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33891, nr. 109) over regionale opschaling van zorgkantoren

Download Download

Ondertekenaars