Amendement
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers

Download Download

Ondertekenaars