Motie (gewijzigd/nader)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuknummer 33891, nr. 166) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben

Download Download

Ondertekenaars