Amendement
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 131 dat regelt dat clienten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg

Download Download

Ondertekenaars