Amendement
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 47 over het overgangsrecht voor lage zzp's.

Download Download

Ondertekenaars