Motie
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg

Download Download

Ondertekenaars