Amendement
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Bergkamp ter vervanging van de nrs. 27 en 35 over gelijkwaardige toegang tot het persoonsgebonden budget en zorg in natura

Download Download

Ondertekenaars