Bijlage : Rapport "Aandacht voor het parlementair budgetrecht in Europees perspectief"

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Verheijen over het bericht “Controles op EU-subsidies moeten slimmer”

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

Het bericht “Controles op EU-subsidies moeten slimmer”

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid