Amendement
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 14 waardoor het recht op kinderbijslag vervalt voor gezinnen met een inkomen dat hoger is dan een ministersalaris.

Download Download

Ondertekenaars