Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Verslag over het burgerinitiatief “Stop de overvolle klassen”

Download Download

Ondertekenaars