Motie : Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de achterliggende problematiek van meerkosten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Kees van der Staaij, Tweede Kamerlid
Naar boven