Motie
Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens

Motie van het lid Dik-Faber over afzien van een overstaptoeslag en grenstoeslag voor de Benelux-trein

Download Download

Ondertekenaars