Statenpassage

Motie : Motie Dik-Faber over een maatschappelijke discussie over het huidige dominante productiesysteem

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Biotechnologie (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15