Statenpassage

Motie : Motie Van Haersma Buma over rechtstreeks beschikbaar stellen van de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud aan basisscholen

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Haersma Buma, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 88
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 31 Voor
PvdA 30 Tegen
PVV 24 Voor
CDA 21 Voor
SP 15 Tegen
D66 10 Voor
GroenLinks 10 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 2 Tegen
SGP 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27923-317 Reactie op verzoek commissie over de inzet van de NOA-gelden voor extra leraren in het primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Leraren

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20