Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel beantwoording de leden Inge van Dijk en Vedder over de uitzending van Radar van 1 april jl. over speculatieve grondhandel

Download