Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het rapport “Dit is mijn verhaal” en reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de sterke stijging van het aantal abortussen (Kamerstuk 32279-247)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    E.Y. Abma-Mom, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32279-252 Rapport “Dit is mijn verhaal” en reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de sterke stijging van het aantal abortussen (Kamerstuk 32279-247)

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Motie

32279-247 Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de sterke stijging van het aantal abortussen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Zwangerschap en geboorte (CD 10/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:15

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Medische ethiek/orgaandonatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00