Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden : Verzoek van het lid Ergin (DENK), mede namens het lid Six Dijkstra (NSC), om een kabinetsreactie over het bericht "De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid" (Follow the Money d.d. 18 december 2023) en een commissiedebat hieromtrent met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Do─čukan Ergin, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.P.S. Six Dijkstra, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek kabinetsreactie op artikel van Follow the Money d.d. 18 december betreffende online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid

Indiener L. Boeve , griffier