Koninklijke boodschap : Koninklijke boodschap

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36479-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijgewerkte tekst

36479, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 10 april 2024)

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Nota van wijziging

36479-7 Nota van wijziging

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36479-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36479-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36479-3 Memorie van toelichting

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Advies Afdeling advisering Raad van State

36479 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36479-2 Voorstel van wet

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15