Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld (Kamerstuk 24515-732)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.J. Meijerink, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24515-732 Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Motie

31066-1310 Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1305 Motie van het lid Temmink over de DUO-schulden van personen die onder de kindregeling vallen niet meer categorisch uitsluiten

Indiener N.G.J. Temmink, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1306 Motie van het lid Temmink over de aanmeldingsdeadline van 31 december 2023 voor gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal schrappen

Indiener N.G.J. Temmink, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1311 Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief regering

Nazending beslisnota's inzake Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering Financiën (Verplaatst naar 21 december 2023)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20