Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36341, eindtekst

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36341-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

36341 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36341-3 Memorie van toelichting

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36341-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36341-2 Voorstel van wet

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Koninklijke boodschap

36341-1 Koninklijke boodschap

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00