Eindtekst : Eindtekst

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36367-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36367-5 Verslag

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State

36367 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet 20..)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36367-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36367-2 Voorstel van wet (herdruk)

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Memorie van toelichting

36367-3 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Koninklijke boodschap

36367-1 Koninklijke boodschap

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00