Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake reactie op verzoek commissie over het verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van Europa inzake de tenuitvoerlegging van de Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

Download