Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Morrin, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36379-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

36379 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het digitaal delen van gegevens voor de inkomenstoets

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36379-1 Koninklijke boodschap

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Memorie van toelichting

36379-3 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Voorstel van wet

36379-2 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36379-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55