Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Crisisregeling Personeelsbehoud (Kamerstuk 29544-1208)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29544-1208 Crisisregeling Personeelsbehoud

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35830-XV-9 Motie van het lid Palland over een tussenstap naar een deeltijd-WW-regeling

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35420-130 Motie van de leden Palland en Tielen over voorbereiden van deeltijd-WW of een variant hiervan

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Crisisregeling Personeelsbehoud (29544-1208)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25