Overig : Voorstel van het Presidium tot vaststelling van de Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer 2023 (herdruk)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36386-4 Verslag

Indiener M. (Martin) Bosma, voorzitter van de commissie voor de Werkwijze

Bijgewerkte tekst

36386, bijgewerkt t/m nr. 3 (nota van wijziging d.d. 27 maart 2024)

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Presidium

36386-1 Brief van het Presidium bij het voorstel tot vaststelling van de Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer 2023

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Vergadering
Tijd activiteit: 18:00