Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over in overleg treden met veldpartijen om tot een heldere, operationele definitie van postcovid te komen (t.v.v. 25295-2079)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-2102 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over in overleg treden met veldpartijen om tot een heldere, operationele definitie van postcovid te komen (Kamerstuk 25295-2100)

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie (gewijzigd/nader)

25295-2100 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over in overleg treden met veldpartijen om tot een heldere, operationele definitie van postcovid te komen (t.v.v. 25295-2079)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2079 Motie van het lid Omtzigt c.s. over samen met patiƫnten, artsen en verpleegkundigen tot een breed gedragen definitie komen van postcovid

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid