Bijlage : Beslisnota bij brief Reactie op motie van het lid Van Haga over ervoor zorgen dat kadastraal ongesplitste zelfstandige woningen vergunningsvrij gesplitst kunnen worden (Kamerstuk 32847-1056)

Download