Bijlage : Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Peter de Groot over het bericht dat in de wijk van de toekomst plek is voor 10.000 mensen, 21.500 fietsen en 0 auto’s

Download