Convocatie inbreng : Convocatie inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (36200-III) d.d. 26 september 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier