Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 januari 2024, over Duurzaam vervoer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31305-441 Toezeggingen en motie duurzaam vervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

36200-XII-91 Motie van de leden Van Haga en Smolders over het stimuleren van licht elektrische voertuigen voor woon-werkverkeer

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15