Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 mei 2023, over Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  M. Verhoev, griffier
 • Mede ondertekenaar
  B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede ondertekenaar
  H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-662 Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2023

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45