Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 mei 2023, over Voedselzekerheid en water

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier
  • Mede ondertekenaar
    M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36180-60 Voortgang van de motie van het lid Klink over een structurele kennishub in combinatielanden (Kamerstuk 36180-12)

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

36180-12 Motie van het lid Klink over een structurele kennishub in combinatielanden

Indiener J.J. Klink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Voedselzekerheid en water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45