Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juni 2023, over Toekomst box 3

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32140-153 Verfijning box 3

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Motie (gewijzigd/nader)

36200-IX-35 Gewijzigde motie van het lid Eppink over tijdens de overbruggingsperiode een fijnmaziger rendement hanteren op overige beleggingen (t.v.v. 36200-IX-27)

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Brief regering

36200-IV-35 Ondertekening overeenkomst United Nations Office for Project Services (UNOPS)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

36202-94 Motie van de leden Idsinga en Stoffer over de noodzaak evalueren van de verfijning van de categorie "overig"

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

36202-122 Motie van het lid Stoffer c.s. over onderzoeken of de belastingheffing in de categorie "overige bezittingen" realistischer vormgegeven kan worden

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Toekomst box 3

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00