Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over Inburgering en integratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32824-381 Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

36200-XV-12 Motie van het lid Aartsen over het bevorderen van de arbeidsparticipatie van statushouders door het breder inzetten van jobcoaches en lokale banenmarkten voor statushouders

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-26 Motie van de leden Jasper van Dijk en Peters over een plan van aanpak om statushouders van werk te voorzien

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

32824-373 Motie van het lid Aartsen over afspraken over het actief begeleiden van nieuwkomers naar werk of een leerwerktraject in tekortsectoren

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

32824-341 Motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD d.d. 28/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsdeel migratie (voortzetting)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00