Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 april 2023, over Passend onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M. Verhoev, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31497-446 Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Motie

31497-327 Motie van het lid Van Meenen over inclusief onderwijs voor ieder kind

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:55

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:16

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00