Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1053 Stand van zaken toeslagen

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Motie

31066-994 Motie van het lid Romke de Jong over voortvarend aan de slag gaan met de geïnventariseerde quick fixes in het toeslagenstelsel

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

35925-93 Motie van het lid Grinwis c.s. over het onderzoek naar het niet-gebruik van toeslagen actualiseren

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35572-49 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

tweeminutendebat Belastingdienst (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Toeslagen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45
Naar boven