Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-963 Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Internationalisering en Kennisveiligheid van 9 februari 2022, over Internationalisering van het hoger onderwijs'

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35
Naar boven