Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over de Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa (Kamerstuk 36124-1)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - aanbiedingsbrief feitelijke vragen Defensienota 2022

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

36124-1 Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Motie

36045-4 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over bezien wat op korte termijn nodig en mogelijk is om de voorziene toename van het defensiebudget eerder te laten plaatsvinden

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de situatie in Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:30

Defensienota 2022-sterker Nederland veiliger Europa met wetenschappers

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:30

Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50