Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2019, over Raad Buitenlandse Zaken Gymnich

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier
  • Mede ondertekenaar
    H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-1952 Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 31 januari en 1 februari 2019

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-02-1949 Motie van het lid Voordewind c.s. over steun zoeken voor een oproep aan Turkije om Noord-Syriƫ niet binnen te vallen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-1946 Motie van het lid Karabulut c.s. over een oproep aan Turkije om af te zien van een militaire inval in het noorden van Syriƫ

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie

33694-30 Motie van het lid Voordewind c.s. over behoud van het INF-verdrag

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 16/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Raad Buitenlandse Zaken Gymnich

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05