Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2018, over Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facilty

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier
  • Mede ondertekenaar
    F. van Oosten, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-1923 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2018

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

32735-200 Motie van het lid Ploumen over een VN-missie in Myanmar

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

22112-2529 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de Magnitskiwet (t.v.v. 22112-2511)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Myanmar (AO d.d. 27/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facilty

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40