Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2016, over ICT-onderwerpen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-389 Tweede voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke commissie ICT

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

ICT-onderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15