Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek : Verslag van een openbaar verhoor, gehouden op 20 juni 2014, met dhr. A. Boot

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A. van Vliet, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Haveman-Schüssel, adjunct-griffier