Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2013, over verzameloverleg Koninkrijksrelaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Recourt, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier
  • Mede ondertekenaar
    M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33400-IV-23 Afschrift van de brief aan de regering van Sint Maarten m.b.t. Caribisch Nederland

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00